VERSLAG EN FOTO'S VAN HET BEZOEK AAN KAMP VUGHT OP 4 MEI (DODENHERDENKING)
ZIE HET FOTO ARCHIEF


300 enthousiaste kinderen
(uit ongeveer 185 gezinnen)
32 enthousiaste medewerkers
(jong en oud, vrouw en man)
en veel helpende handen van ouders
 
Onze kernwoorden zijn:
Veiligheid - Verantwoordelijkheid
Vernieuwing - Veelzijdigheid
Communicatie
Dat is het Noorderlicht

 
Directietaken van 1 maart t/m 31 juli 2017
Jos Ermens: Maandag, Dinsdag, Woensdag
Yvonne Wilcke: Donderdag
Josť van der Hoeven: Vrijdag

Wij zijn ook te volgen via facebook:


Ons goede doel is StichtingSamenScholen

 
Welkom bij basisschool Het Noorderlicht
Ons streven op Het Noorderlicht is dat kinderen zich ontwikkelen tot een stevige persoonlijkheid met veel kanten en mogelijkheden. Kinderen ontwikkelen zich elke dag weer verder. Ruim 300 leerlingen worden hier door een enthousiast team voorbereid op het vervolgonderwijs en op het vinden van hun eigen plaats in de maatschappij. Op kennisgebied streven we naar onderwijs op maat: het afstemmen van het aanbod op de behoefte van de leerling. We doen dat met behulp van moderne methodes waarbij veel aandacht is voor de zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van de kinderen.

Met het oog op de toekomst zijn wij al een aantal jaren geleden gestart met het geven van Engelse lessen in de groepen 1 t/m 8. De Engelse taal neemt een steeds grotere plaats in in de maatschappij, het vervolgonderwijs, HBO en universiteit. In de groepen 1-2 maken de kinderen op een speelse manier kennis met de Engelse taal en in de groepen 3 t/m 8 wordt het Engels steeds verder uitgewerkt. 
 
Naast het vergaren van kennis vinden wij de sociale en culturele ontwikkeling van kinderen erg belangrijk. We hebben daarom een breed aanbod van activiteiten, niet alleen onder schooltijd maar ook daarbuiten. Tijdens dergelijke activiteiten krijgen de kinderen de kans om kennis te maken met theater, schilderen, techniek, sport enz.