Samen elke dag wijzer worden

Welkom op de website van Het Noorderlicht

 
    ACTIEWEEK GROENE VOETSTAPPEN

Deze week is het de  Week van de Groene Voetstappen.  Dit is een landelijke bewustwording actie waar ieder jaar tienduizenden kinderen aan meedoen. De leerkrachten besteden aandacht aan de verkeersveiligheid rondom de school! Er worden op dit moment nog te veel auto's op onveilige  plekken geparkeerd rondom de school, waardoor er verkeersonveilige situaties ontstaan.

Gedurende deze week komen de kinderen lopend of met de fiets naar school. Ouder(s) en/of verzorger(s) die met de auto komen, kunnen gebruik maken van de Kids & Ride zone of de auto parkeren in de Leon van Heilstraat. Per kind wordt er een digitale  Groene Voetstap uitgedeeld en wij hopen dat wij er zoveel mogelijk kunnen uitdelen!
De Groen Voetstappen zone wordt zichtbaar gemaakt met bordjes aan de lantaarnpalen.
 


Welkom op het Noorderlicht

Ons streven op Het Noorderlicht is dat kinderen zich ontwikkelen tot een stevige persoonlijkheid met veel kanten en mogelijkheden. Kinderen ontwikkelen zich elke dag weer verder. Ruim 250 leerlingen worden hier door een enthousiast team voorbereid op het vervolgonderwijs en op het vinden van hun eigen plaats in de maatschappij. Op kennisgebied streven we naar onderwijs op maat: het afstemmen van het aanbod op de behoefte van de leerling. We doen dat met behulp van moderne methodes waarbij veel aandacht is voor de zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van de kinderen.

Engelse les
Met het oog op de toekomst zijn wij al een aantal jaren geleden gestart met het geven van Engelse lessen in de groepen 1 t/m 8. De Engelse taal neemt een steeds grotere plaats in in de maatschappij, het vervolgonderwijs, HBO en universiteit. In de groepen 1-2 maken de kinderen op een speelse manier kennis met de Engelse taal en in de groepen 3 t/m 8 wordt het Engels steeds verder uitgewerkt. 
 
Naast het vergaren van kennis vinden wij de sociale en culturele ontwikkeling van kinderen erg belangrijk. We hebben daarom een breed aanbod van activiteiten, niet alleen onder schooltijd maar ook daarbuiten. Tijdens dergelijke activiteiten krijgen de kinderen de kans om kennis te maken met theater, schilderen, techniek, sport enz.