Samen elke dag wijzer worden

Onze visie

Onze visie is als volgt samen te vatten:

wij streven er naar aan alle kinderen een omgeving te bieden waarin ze zich veilig kunnen voelen, zodat ze zich, ieder op eigen niveau, kunnen ontwikkelen tot een zelfstandig en evenwichtig mens. We scheppen op school een leef- en leerklimaat waarin respect voor anderen en andersdenkenden voorop staat. Er is ruimte voor eigenheid, voor anders zijn

Het allerbelangrijkste punt vinden wij het gevoel van veiligheid: pas als een kind zich veilig en geborgen weet, is de mogelijkheid aanwezig om nieuwe dingen te gaan leren. De sfeer op school is hierbij van groot belang. We leren de kinderen omgaan met andere kinderen en volwassenen, waarbij we veel aandacht besteden aan het verwerven van sociale vaardigheden. Wij proberen de kinderen er van te doordringen dat er vele manieren zijn om een verschil van mening op te lossen. Vechten is een oplossing die nooit wordt geaccepteerd.

Het tweede belangrijke aspect is het stukje: “ieder op zijn/haar eigen niveau”. Wij proberen alle kinderen die op onze school zitten de leerstof te bieden, die is aangepast aan hun eigen niveau. Dat wil niet zeggen dat wij streven naar individueel onderwijs (al bestaat er wel de mogelijkheid om voor een kind dat een individueel programma nodig heeft zo’n programma ook te maken en uit te voeren), maar wel dat er wordt gewerkt op verschillende niveaus en tempo’s.

Dan het derde belangrijke onderdeel: de zelfstandigheid. Vanaf groep 1 t/m groep 8 wordt ernaar gestreefd de kinderen zo zelfstandig mogelijk te laten werken. We proberen kinderen zelf de verantwoordelijkheid te laten nemen voor hun eigen werk. Bijvoorbeeld door het werken met een eigen planning. Op deze manieren bereiden we de kinderen voor op de ingewikkelde maatschappij waarin ze hun weg moeten zien te vinden.

Een punt, dat nauw samenhangt met bovengenoemde zaken, is de relatie met de ouders. Wij willen graag steeds bereikbaar en aanspreekbaar zijn voor ouders. Vragen, opmerkingen, prettige en minder prettige mededelingen, klachten, verhalen: allemaal altijd van harte welkom.

Ook directeur, Annette de Wit, en de teamcoördinatoren, Yvonne Wilcke voor de onder- en José van der Hoeven voor de bovenbouw, zijn steeds voor iedereen te spreken. U kunt gewoon even binnenlopen, maar als u er zeker van wilt zijn dat de betrokkene ook echt tijd heeft of aanwezig is, is het handiger om een afspraak te maken. 

Samenvattend: Wij zijn een gemoedelijke school, met duidelijke regels, waar hard werken aan goede resultaten wordt afgewisseld met gezelligheid.