Samen elke dag wijzer worden

Resultaten en uitstroom

Alles wat we in de acht jaar basisschool doen is gericht op de toekomst van de kinderen, en dus ook op het vervolgonderwijs.

Een heel belangrijk doel is voor ons altijd ervoor te zorgen dat alle kinderen zich prettig en veilig voelen op school. Daarnaast vinden we het belangrijk dat we onze kinderen voordoen, aanleren en meegeven dat je op een goede manier met elkaar hoort om te gaan.

Maar: ervoor zorgen dat de kinderen na 8  jaar veel hebben geleerd en klaar zijn om naar een goede vervolgopleiding te gaan is natuurlijk ook heel belangrijk.

Waar gingen in 2016 onze kinderen uit groep 8 naar toe?
  • Naar havo / vwo niveau waren dat  11 kinderen (dat is 33 %),
  • naar vmbo theoretisch / havo niveau waren het 11 kinderen (33%),
  • naar vmbo basis / kaderniveau gingen 12 kinderen (34 %).
De gemiddelde Cito-score was vorig jaar 534,0: dat is een klein beetje onder het landelijk gemiddelde.